Castellano Valencià

Òbriga el seu comerç a guardamar del segura y descubra todas las ventajas que le puede ofrecer

Eixos comercials

Les dinàmiques residencials i urbanes d'un municipi condicionen el desenvolupament del teixit comercial, donant lloc a noves implantacions que permeten l'aparició de nous eixos comercials o fins i tot de noves zones comercials. Aquests processos poden produir més o menys impacte, permitin en ocasions conviure les noves implantacions comercials amb les ja existents o, en el pitjor dels casos, provocar disminució de les primeres.
L'anàlisi de les principals zones comercials és un indicador d'equilibri comercial en el municipi perquè permet detectar què zones estan més o menys consolidades i quines tipus de comerç concentra alhora que detectar zones molt poc proveïdes en la localitat.
A Guardamar del Segura no es pot parlar de distintes zones comercials posat que l'ambfi configuració territorial no ha propiciat la generació de zones totalment diferenciades i amb identidades distintes.
No obstant això es pot assenyalar l'existència de 8 eixos comercials principals. En els vuit eixos comercials principals se situa un de cada dos comerços guardamarencos i el 36,5% dels metres quadrats de superficie comercial:

• Blasco Ibáñez
• Cervantes
• Ingeniero Mira
• Sant Emigdi
• Major
• Mediterráneo
• Miguel Hernández

 

• País Valencià